Rozvrh hodín

- Na cvičenia pre dospelých môžete prísť bez rezervácie, kapacita je limitovaná na 20 cvičiacich, cvičiaci ktorý si hodinu rezervujú  emailom alebo telefonicky majú v prípade naplnenia kapacity prednosť.
- rozvrh je platný od 1.5.2024