Tvorba choreografií

Pre iné subjekty
    Na akcie
    Na mieru

Svadba
  Základy spoločenských tancov
  Svadobná choreografia na mieru
  Strih hudby na svadobný tanec